Kontakt

Information enligt § 5 TMG

Detlef Müller-Böling
Heussstraße 47
52078 Aachen
Tyskland

Vertreten durch: Detlef Müller-Böling

Kontakt:
Telefon: 01725207729
E-post:

Ansvarig för innehållet enligt § 18 Abs 2 MStV:
Detlef Müller-Böling
Heussstraße 47
52078 Aachen
Tyskland

Haftungsausschluss
Ansvar för länkar:

Unser Angebot enthält Länkar zu externen Webseiten Dritter, auf Deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Länkar umgehend entfernen.

Ansvar för innehåll:

Innehållet på våra sidor skapades med stor omsorg. Vi kan dock inte garantera att innehållet är korrekt, fullständigt eller uppdaterat. Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor enligt § 7, paragraf 1 i den tyska telemedialagen (TMG). Enligt 8 till 10 §§ TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att sända eller gespför att övervaka verifierad information från tredje part eller för att undersöka omständigheter som tyder på olaglig aktivitet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då kännedom om ett specifikt lagöverträdelse är känt. Så snart vi blir medvetna om några brott mot lagen kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Copyright

Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsens operatörer omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. Duplicering, redigering, distribution och all form av utnyttjande utanför upphovsrättens gränser kräver skriftligt medgivande från respektive Autors eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören, respekteras tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part markeras som sådant. Skulle du ändå bli medveten om ett upphovsrättsintrång ber vi dig att informera oss om detta. Så snart vi blir medvetna om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

(309 besök)