Månadsbrev - juni 2023 av Alexander Sadílek  5 (6)

Månadsbrev - juni 2023 av Alexander Sadílek 5 (6)

För mig personligen och förmodligen även för andra seglare i vår båtklass, men inte bara där, en sorts fiendskap, kanske förbittring, separation, intolerans, segregation istället för inkludering och vänskap medpolrengöring. Det pratas fortfarande om inkludering, jämlikhet och lika villkor för alla. Är det så? Tyvärr, ofta inte. Ett exempel…
mer